:: PROJEKTPORTFÖLJ

UKSmart - Nationell Internetportal

Med en omfattande mängd funktioner för e-handel, signerade och säkra e-postmeddelande, och
ett omfattande poäng- och rabattsystem, var idén bakom UKSmart - www.uksmart.co.uk - att bli en hel-Brittisk Internetportal. Portalen utvecklades i nära samarbete med Royal Mail - www.royalmail.co.uk - engelska postverket.

Målgruppen var alla brittiska medborgare och kraven på att hantera många samtidiga användare var
mycket stora.

Då Storbritannien inte använder personnummer
på samma sätt som i Sverige blev registrerings-
processen för medlemskap i UKSmart väldigt
komplicerad.

Användaren skulle verifieras som
brittiska medborgare och i registreringsprocessen
skapades därför en integration med webbtjänster
från Viacode, ett dotterbolag till Royal Mail.

Viacode levererar säkra elektroniska transaktioner
till bland andra engelska postverket. Även ett antal
uppgraderingsprocesser av medlemskapet hos

UKSmart implementerades på samma sätt.
Edgecode tog fram arkitekturen och implementerade
registreringsprocessen där användaren i ett antal
steg blev identifierad, erhöll certifikat, ett e-postkonto
och därefter medlemskap i UKSmart.

Dessutom utvecklade Edgecode ett webbaserat
användargränssnitt för e-posthantering som integrerades med underliggande IT-system. Lösningen hanterade ett mycket stort antal samtidiga användare och e-postkonton.

Den tekniska plattformen utgjordes av – Java J2EE
med JSP, Servlets, EJB. IBM Websphere, IBM DB2 och IBM MQ.

- Edgecode tog fram arkitekturen
och implementerade registrerings-
processen för UKSmart

© 2002 edgecode communication ab • Fax +46 8 – 662 10 91 91 • Telefon: +46 8 662 00 90 • E-post: info@edgecode.com