:: PROJEKTPORTFÖLJ

Handdatorbaserat analyssystem för
Penning & Kapitalmarknaden

När handlaren som sitter mitt i marknaden
använder programverktyg för att räkna på affärer och positioner ställs stora krav på noggranhet.

Stora summor handlas mellan bankerna med hjälp av olika finansiella instrument. Beräkningarna kräver mycket stor numerisk precision - räknefel får bara inte förekomma.

Edgecode utvecklade på uppdrag av SEB-banken - www.seb.se - en svit med analysverktyg för Penning & Kapitalmarknaden, anpassat för handdatorer.

Banken gjorde hela lösningen till en produkt
som under lång tid erbjudits och använts av
bankens kunder, andra banker och handlare
inom SEB.

Med programsviten kan handlaren göra analyser
på obligationer, diskonterings papper, FRN (Floating
Rate Notes), Repa, FRA (Future Rate Agreement)
och inte minst ränteoptioner och ränteterminer.

- Edgecode utvecklade en svit analysverktyg anpassat för handdatorer.

© 2002 edgecode communication ab • Fax +46 8 662 10 91 • Telefon: +46 8 662 00 90 • E-post: info@edgecode.com