:: PROJEKTPORTFÖLJ

Direktkrediteringssystem

Returpack Svenska AB - www.returpack.se - ansvarar för ett rikstäckande svenskt pantsystem för insamling och återvinning av aluminiumburkar och PET-flaskor för drycker.

På uppdrag av Returpack producerade Edgecode en studie och datamodellering för ett nytt system för hantering av s.k. direktkreditering.

Direktkreditering innebär att alla pantautomater i
Sverige regelbundet avläses med hjälp av en
uppkoppling från Returpacks centrala system.

Edgecode modellerade även användargränssnittet
för systemet.

- Edgecode levererade datamodel-
lering och studie av Returpacks direktkrediteringssytem.

© 2002 edgecode communication ab • Fax +46 8 662 10 91 • Telefon: +46 8 662 00 90 • E-post: info@edgecode.com