:: PROJEKTPORTFÖLJ

Posten – Nya Servicenätet

Svenska Posten www.posten.se genomgår
just nu en av de största förändringarna under sin 360-åriga historia. Mer än ett tusen postkontor runt om i Sverige får ny profil och en helt ny affärsmodell införs.

Postens traditionella service för allmänheten läggs ut på livsmedelsbutiker, bensinstationer och servicebutiker och ett antal företagsinriktade kontor, s.k. Postcenter, öppnas.

Posten genomför detta för att tillmötesgå kundernas nya behov av tillgänglighet och längre öppettider. Flera av de nya serviceställena som Posten samarbetar med har öppet dygnet runt.

Edgecode har bidragit med arkitektur, design och utveckling av det nya systemet som används av Posten och Postens partners.

Det nya s.k. Servicenätet, som är designat och utvecklat med den modernaste IT-teknologin, omfattar drygt 3000 serviceställen och Postcenter runt om i Sverige. Detta inkluderar lokala installationer, applikationer i varje butik och centrala lösningar för Posten.

En webbaserad lösning inom systemet används för att betjäna alla butiksägarna, Postens eget Contact Center samt alla Postenanställda.Projektet omfattade även integration med bakomliggande affärssystem.

Projektet har ställt mycket hårda krav på offline-funktionalitet, stora transaktionsvolymer, prestanda, systemtillgänglighet och datasäkerhet.

Då Internet används mellan serviceställen och Postens
affärskritiska system, lades särskilt stor vikt på data – och transaktionsvolymer.

Projektet innebar stora tekniska utmaningar och krävde omfattande databaslösningar med hög prestanda.

Den tekniska plattformen utgörs av – Java J2EE med JSP, Servlets, EJB. Oracle, Bea Weblogic, SUN Solaris.

- Edgecode har bidragit med arkitektur, design och utveckling av det nya systemet som används av Posten och Postens partners på 3000 serviceställen.

© 2002 edgecode communication ab • Fax +46 8 662 10 91 • Telefon: +46 8 662 00 90 • E-post: info@edgecode.com