:: PROJEKTPORTFÖLJ

Handlarsystem för valutahandel

Få IT-miljöer ställer så höga krav på
tillgänglighet, prestanda och systemprecision
som handlarrummet på en affärsbank.

I handlarrummet sker handel med alla typer
av värdepappersinstrument; aktier, warrants,
optioner, konvertibler, terminer, obligationer etc.

Edgecode har utvecklat och implementerat
ett Front Office system för valutahandel
mellan bankerna.

Systemet används idag av affärsbanken Nordea www.nordea.se och har i mer än tio års tid använts av andra svenska banker samt hos olika utländska banker i både London och Luxemburg.

Systemet innehåller 14 olika typer av valuta-
och ränteinstrument där tyngdpunkten ligger i
realtidsanalyser av valuta och ränterisker på
handlarens positioner.

Den beräknar även arbitrageaffärer mellan olika valutapositioner. Utvecklat för att klara de avsevärt höga kraven på svarstider och tillgänglighet, i allmänhet är
15 till 20 valutahandlare anslutna samtidigt, har
systemgränssnittet för datafångst med tiden
vidareutvecklats.

Bland annat har systemet anpassats för att även utföra positionsanalyser med bankernas andra affärssystem.

Handlarsystem för ränteoptioner och terminer

På uppdrag av Nordea www.nordea.se
har Edgecode utvecklat ett handlarsystem
för ränteoptioner och ränteterminer.

Utmärkande funktionalitet är möjligheten att utföra riskanalyser på faktiska och simulerade positioner av optioner och terminer. Med stöd av systemet kan handlaren snabbt få fram information om möjliga arbitrage-affärer.

Detta ställer höga krav på precision i komplexa matematiska beräkningar och analyser men förser också handlaren med värdefull information och
möjlighet till omedelbara beslut.
.

- Edgecode har utvecklat och implementerat system för både valutahandel, ränteoptioner och terminer

© 2002 edgecode communication ab • Fax +46 8 662 10 91 • Telefon: +46 8 662 00 90 • E-post: info@edgecode.com