:: SERVER GROUP

:: TEKNISK POSITIONERING

:: VÅRA PARTNERS

Teknik för bredd, djup och kontinuitet

Edgecode är en Oracle partner.

Vi började arbeta med Oracle för över 14 år sedan och har sedan dess utvecklat gedigen kunskap och erfarenhet om företagets utvecklingsverktyg och produktsortiment. Från traditionell databas teknologi till den senaste teknologin med applikationsservers.

Vi har också lång erfarenhet av Microsoft SQL Server, Sybase och IBM DB2. och började arbeta med IBM DB2 för över 12 år sedan.

Vi behärskar också Bea Weblogic, IBM Websphere, Orion server, Sun Solaris och Linux.

I Edgecode finns en unik erfarenhet av portningar mellan olika plattformar. Ett lyckat projekt för att flytta ett system från en databas plattform till en annan ställer krav på djup kunskap om produkterna på båda plattformarna.

Edgecode har hjälpt ett flertal kunder med portningar mellan olika databasplattformar. Till exempel från Microsoft SQL Server till Oracle, och från Oracle till IBM DB2

 

© 2002 edgecode communication ab • Fax +46 8 662 10 91 • Telefon: +46 8 662 00 90 • E-post: info@edgecode.com