:: KOMPETENS

Avancerad databasutveckling med höga krav

Edgecode är experter på modellering och effektiv utveckling av stora affärskritiska databaser med krav på hög prestanda och tillgänglighet. Särskilt system med mycket stora datavolymer.

Vi levererar prestanda och skalbarhet och har ofta haft rollen som arkitekt för databaserna och DBA i stora krävande projekt. Till exempel handlarsystem för banker, inchecknings och gatesystem för Scandinavian Airlines och rikstäckande butiks- och logistiksystem för Posten.

Effektiva lösningar med Java och J2EE

Vi har spjutspetskompetens för krävande lösningar med Java och webbaserade arkitekturer. Bland annat med Enterprise Java Beans (EJB) och XML.
Edgecode är specialister på att kombinera de
modernaste webbaserade teknologierna med
traditionell databasutveckling.

Eftersom Edgecode har expertkunskap på båda dessa områden kan vi leverera en framtidssäkrad lösning. En lösning som inte bara ger affärsnytta i år utan också blir kostnadseffektiv under systemets hela förväntade livslängd.

Web services & XML

Web services och XML gör det möjligt att koppla ihop olika komplexa affärssystem till en mycket lägre kostnad än tidigare. Lösningen kan då också senare snabbt anpassas till nya krav och behov, utan stor och dyrbar omprogrammering. Web services utnyttjar redan beprövade teknologier, som Java J2EE och Microsoft .NET.

Edgecode har djup kunskap om XML och SOAP. Vi vet hur XML bör användas för att få så stor affärsnytta som möjligt. Vi förstår också hur denna nya teknik kan integreras med äldre teknologier, gamla konventionella lösningar och datamodeller för att skydda redan befintliga investeringar. För att få en lösning som fungerar där ute i verkligheten. Som kan hantera volymer. Och som har den bästa skalbarheten och prestandan.

All förmåga att leverera affärsnytta är beroende av erfarenhet.

I Edgecode finns mer än 15 års historia av systemutveckling med konventionella programspråk som C och C++, samt systemprogrammering på Windows.

Genom att kombinera vår gedigna erfarenhet med den senaste mjukvaruteknologin, kan Edgecode leverera solid affärsnytta till våra kunder.

 


© 2002 edgecode communication ab • Fax +46 8 662 10 91 • Telefon: +46 8 662 00 90 • E-post: info@edgecode.com